:: URBÁR

Valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
21. aprila 2018

Pozvánka na Valné zhromaždenie 21. 04. 2018

Správa dozornej rady pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za obdobie od 22.04.2017 - 21.04.2018

Správa predsedu Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov

Správa odborného lesného hospodára o realizácii PSL za rok 2017

Správa o finančnom hospodárení pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za rok 2017 a návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2018

Zápisnica a uznesenie z Valného zhromaždenia

Valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
22. aprila 2017

Pozvánka na Valné zhromaždenie 22. 04. 2017

Správa dozornej rady pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za obdobie od 23.04.2016 - 22.04.2017

Správa predsedu Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov

Správa odborného lesného hospodára o realizácii PSL za rok 2016

Správa o finančnom hospodárení pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za rok 2016 a návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2017

Výplata podielov

Zápisnica a uznesenie z Valného zhromaždenia

Hlavná kniha

Valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
23. aprila 2016

Pozvánka na Valné zhromaždenie
Správa dozornej rady pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za obdobie od 28.03.2015 - 23.04.2016 (pdf, 126 kB)

Správa predsedu Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov (pdf, 126 kB)

Správa odborného lesného hospodára o realizácii PSL za rok 2015 (pdf, 350 kB)

Správa o finančnom hospodárení pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za rok 2015 a návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2016 (pdf, 154 kB)

Uznesenie z Valného zhromaždenia (pdf, 171 kB)

Zápisnica z Valného zhromaždenia (pdf, 229 kB)

Pozvánka na Valné zhromaždenie

Valné zhromaždenie
Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov
28. marec 2015
Správa predsedu Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov (pdf, 126 kB)

Správa odborného lesného hospodára o realizácii PSL za rok 2014 (pdf, 350 kB)

Organizačný predpis odmeňovania zamestnancov, členov výboru a dozornej rady Pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov (pdf, 137 kB)

Správa o finančnom hospodárení pozemkového spoločenstva urbárskych lesov a pasienkov Zliechov za rok 2014 a návrh rozpočtu hospodárenia na rok 2015 (pdf, 154 kB)

Uznesenie z Valného zhromaždenia (pdf, 171 kB)

Zápisnica z Valného zhromaždenia (pdf, 229 kB)

Pozvánka na Valné zhromaždenie (jpg, 469 kB)