:: ŽIVOT V OBCI

Oslavy SNP

Dňa 29.augusta si občania Zliechova pripomenuli 69. výročie najvýznamnejšieho revolučného vystúpenia Slovákov v doterajšej histórii - Slovenského národného povstania. Na oslavách sa zúčastnili aj zástupcovia Oblastného výboru Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Považskej Bystrici a Základných organizácií Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Dubnici nad Váhom a v Zliechove.

Oslavy spestrili programom folklórna skupina Strážovanka a Jednota dôchodcov Slovenska zo Zliechova.Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013 Oslavy SNP v Zliechove 2013