Nový kríž na Strážove + vysvätenie kríža na Sviatok Cyrila a Metoda

Kategória

Zverejnené 3. augusta 2021.
Bez úpravy .