Olympiáda hrou

Kategória

Jesenné počasie bolo v strede októbra slnečné a tak sa mohol konať už 3. ročník športových súťaží Materskej školy Zliechov: „Olympiáda hrou“.

Deti súťažili v rôznych disciplínach s radosťou, upevňovali si zdravie, rozvíjala sa potreba pravidelnej telesnej a športovej aktivity. Odmenou za ich snahu bola medaila a diplom.

Zverejnené 11. januára 2021.
Bez úpravy .