Zápis detí do MŠ

Kategória

Riaditeľka MŠ Zliechov oznamuje, že zápis detí na predprimárne vzdelávanie do MŠ na školský rok 2022/2023 sa uskutoční od 02.05.2022 do 13.05.2022 /2 týždne/ v triede MŠ od 07.00hod. – 15.00 hod.

Zverejnené 27. apríla 2022.
Upravené 20. júna 2022.