Preskočiť na obsah

Výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy v Zliechove

Zverejnené 23.4.2024.

Obec Zliechov, v zastúpení starostom obce vyhlasuje,podľa § 3 a § 4 zákona NR SR č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona NR SR č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberové konanie na funkciu riaditeľa Základnej školy. Bližšie informácie nájdete v prílohe.