Výsledky komunálnych volieb 2022 v obci Zliechov

Kategória

Za starostu bol zvolený Ing. Anton Miko s počtom hlasov 183.

Za poslancov do Obecného zastupiteľstva boli zvolení nasledovní poslanci :

Zverejnené 30. októbra 2022.
Upravené 31. októbra 2022.