„Slávik Slovenska“

Kategória  

V okresnom kole „Slávik Slovenska“ získala Číšecká Sabína 3.miesto v speve ľudových piesní.

Zverejnené 11. januára 2021.
Bez úpravy.