Preskočiť na obsah

Chcete v Zliechove dobrý a čistý vzduch?

Zverejnené
17. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
17. júna 2021

Je to šokujúce! Najväčším znečisťovateľom ovzdušia v slovenských obciach nie je doprava, ale kúrenie. Najmä staré vykurovacie zariadenia, používanie nevhodných palív a spaľovanie odpadu sú príčinou toho, že počas niektorých dní vzduch doslova smrdí. Je to nepríjemné, ohrozuje to naše zdravie a zbytočne vyháňa peniaze z peňaženky.

Počas letných dní človeku zrejme nenapadne myslieť na kúrenie. Venovať mu však práve teraz trochu pozornosti sa oplatí, pretože:

 • je to ideálny čas na výmenu starého kotla za nový. Ako získať štátnu dotáciu na nový kotol môžete zistiť tu
 • je vhodný čas na údržbu pece, kachlí, krbu, na servis kotla a vyčistenie komína
 • niektoré druhy palív, najmä brikety a pelety, sa predávajú za zvýhodnené ceny

Tuhé palivá ako zdroj tepla, ale aj škodlivín

Z pohľadu obce je dobre, že sa čoraz menej kúri uhlím a koksom. Hlavne preto, že sa z komínov nevypúšťa do ovzdušia nedýchateľný oxid uhličitý ani jedovatý oxid siričitý. Ten významne zhoršuje priebeh pľúcnych a srdcovo-cievnych ochorení, ktoré s u nás vyskytujú často. Pri spaľovaní uhlia sa do ovzdušia dostávajú aj arzén, ortuť a rádioaktívny urán. Buďme radi, že ich vo vzduchu nemáme.

Uhlia zásadne prispelo k rozvoju priemyslu a posunulo ľudstvo vpred, priemyselná revolúcia by bez neho nebola možná. Ale je čas nahradiť ho modernejšou alternatívou.

Tradičné drevo

Drevo je „zdravým“ palivom, ale iba ak sa dodržia zásady správneho kúrenia. Platí, že nesprávne spálené mokré drevo môže byť horšie ako dobre spálené uhlie. Pri spaľovaní mokrého dreva totiž vznikajú veľmi nebezpečné emisie, napr. dioxíny – najjedovatejšie chemikálie, aké kedy ľudstvo vyprodukovalo.

Nesprávne spaľovanie mokrého dreva ničí aj vykurovacie zariadenie a komín a zvyšuje riziko vzniku požiarov. Inak povedané, zbytočne vyprázdňuje vašu peňaženku, ohrozuje majetok a hlavne zdravie.

Moderné alternatívy

Vždy ideálne suché, vždy pripravené na kúrenie a s minimálnym dopadom na zdravie a životné prostredie sú palivá z dendromasy – drevené pelety a brikety. Kým pelety dokonale nahrádzajú uhlie, brikety sa dajú použiť vo všetkých vykurovacích zariadeniach na tuhé palivo.

Kúri sa nimi čisto a bez námahy. Mýtom je presvedčenie,  že sa kvôli výrobe brikiet a peliet rúbu lesy. Vznikajú z čistých pilín a hoblín, ktoré sú odpadom na pílach a u spracovateľov dreva. Neobsahujú žiadne chemické prímesi ani lepidlá. Stále je to čisté drevo, ale suché a s vyššou výhrevnosťou. Aj v našom regióne sa výrobe eko palív venujú viaceré spoločnosti. Veľa užitočných informácií o briketách, peletách, ich vlastnostiach, vplyve kúrenia na životné prostredie aj o tom, ako na kúrení ušetriť, nájdete na stránke www.lestn.sk.

Čo nepatrí do pece, do kotla ani do krbu?

Určite ste už videli a hlavne cítili čierny dym, ktorý sa valí z komína a pritom dráždi nos aj oči. Je možné, že vznikol spaľovaním nasledujúcich vecí. Plamene ich premenili na popol a popritom sa do vzduchu dostalo aj množstvo nebezpečných látok.

 • plasty – dioxíny a iné zlúčeniny
 • polystyrén – jedovatý styrén
 • plastové fólie (PP PE) a PET fľaše – polyaromatické uhľovodíky
 • chemicky ošetrené drevo, starý nábytok, natreté dosky – dioxíny a formaldehyd
 • tetrapakové obaly – chlórorganické látky a ťažké kovy
 • farebné letáky a časopisy – množstvo ťažkých kovov
 • staré topánky, gumáky – tuhé znečisťujúce látky, polyaromatické uhľovodíky a jedovaté látky
 • tráva, lístie, orezy stromov a kríkov, zvyšky potravín – nebezpečné a dráždivé látky

Darmo sa snažíme športovať a zdravo jesť, keď dýchame jedy, ktoré sami vypúšťame z komínov. Zdraví nebudeme a navyše to bude drahé.

Lucia Čibenková, LES Trenčín

                expert na ekologické kúrenie

foto: vykurovanie.enviroportal.sk, les.sk