Uzemne rozhodnutie Rekonstrukcia VN c.203 Zliechov – Kosecke Rovne

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021