Uzemne rozhodnutie verejnou vyhlaskou na stavbu Zliechov-Kosecke Rovne rekonstrukcia VN c.203 za 203-UV-19

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021