Uzemny plan obce Zliechov – oznamenie o vypracovani strategickeho dokumentu

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021