Verejna vyhlaska o oznameni miesta ulozenia pisomnosti pre p. Holbicku Romana

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021