Verejna vyhlaska o zacati verejneho obstaravania uzemnoplanovacej dokumentacie Uzemny plan obce Valaska Bela

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021