Verejna vyhlaska o zacati verejneho obstaravania uzemnoplanovacej dokumentacie Zmeny a doplnky c.3 UPN VUC Trencianskeho kraja

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021