Verejna vyhlaska – Oznamenie – Dobudovanie zakladnej technickej infrastruktury pre MRK v obci Zliechov

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021