Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati kolaudacneho konania

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021