Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati ustneho pojednavania – Rekonstrukcia VN c. 203 medzi 203-UV-40 a 203-UV-19

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021