Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati uzemneho konania a nariadenie ustneho pojednavania – Rekonstrukcia VN c. 203 za 203-UV-19

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021