Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati uzemneho konania o umiestneni stavby Kosecke Rovne – Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021