Verejna vyhlaska – Oznamenie – Zacatie uzemneho konania na stavbu Zliechov

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021