Verejna vyhlaska – Rozhodnutie o povoleni na stavbu Kosecke Rovne

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021