Verejna-vyhlaska-Rozhodnutie-zrusenie-odvolanim-napadnute-rozhodnutie-c.j.-387-2015-TS1-20-Rozhodnutie-zo-dna-14.03.2016

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021