Verejna vyhlaska – Uzemne rozhodnutie – Kosecke Rovne – Stredny potok, Protipovodnova ochrana uzemia

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021