Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska – Oznamenie o zacati spojeneho uzemneho a stavebneho konania Zahradna chatka

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021