Verejna vyhlaska -Verejna vyhlaska – Zacatie prerokovania Zadania uzemneho planu obce Valaska Bela

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021