Vykaz ziskov a strat za rok 2018 Obec Zliechov

Zverejnené
4. januára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
4. januára 2021