Preskočiť na obsah

VZN o miestnych daniach a poplatkoch za komunalny odpad a drobny stavebny odpad