Preskočiť na obsah

Oznámenie stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou