VV – Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania

Zverejnené
11. júna 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. júna 2021 − 28. júna 2021