1/2022 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO

Zverejnené
2. januára 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 2. januára 2023
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy