Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejného funkcionára za rok 2021

Zverejnené
23. februára 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. februára 2022 − 9. marca 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 44/2022-OZ5

Prílohy