Preskočiť na obsah

Oznámenie o schválení návrhu programu starostlivosti o lesy a o vyhlásení ochranných lesov pre lesný celok Beluša, výzva na predloženie pripomienok k návrhu programu starostlivosti o lesy pre lesný celok Beluša pred vydaním rozhodnutia.