Oznámenie o začatí stavebného konania – žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia

Zverejnené
1. marca 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
1. marca 2023 − 15. marca 2023
Kategória
  • žiadosť o predĺženie lehoty na dokončenie vodnej stavby

Prílohy