Upovedomenie o začatí konania vo veci určenie lesného celku Valaská Belá

Zverejnené
17. mája 2023
Vyvesené na úradnej tabuli
17. mája 2023 − 31. mája 2023
Kategória

Prílohy