Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní Návrhu ZaD č.1 Územného plánu obce Zliechov

Zverejnené
28. októbra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. októbra 2022 − 28. novembra 2022
Kategória

Prílohy