Voľba poštou voličom

Zverejnené
14. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
14. novembra 2022 − 22. januára 2023
Kategória

elektronická (e-mailová) adresa na doručovanie žiadostí o voľbu poštou je :

obeczliechov@zliechov.sk

Prílohy