Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov

Zverejnené
27. júna 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
Od 27. júna 2022
Kategória

Prílohy