„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zliechov“ – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

Zverejnené
28. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
28. septembra 2022 − 20. októbra 2022
Kategória

Do strategického dokumentu môžete nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť vlastné kópie na Obecom úrade v Zliechove, po dobu 14 dní od vyvesenia.

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 01/2022

Prílohy