Preskočiť na obsah

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

Zverejnené
12. septembra 2022
Kategória

Obec  Zliechov   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre  voľby do  obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov:

Volebný  obvod  č. 1

Prílohy