Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

Zverejnené
23. septembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. septembra 2022 − 30. októbra 2022
Kategória

Prílohy