Obecné zastupiteľstvo

Archív dokumentov uverejnených obcou Zliechov.

Filter dokumentov

Predmet
Zverejnené
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustení od ústneho pojednávania verejnou vyhláškou ID: VV 35/2021
11-02-2021
Popis
žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia a žiadosť o predĺženie termínu na dokončenie vodnej stavby