Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Zliechov.

Nadpis

Zverejnené

„Zmeny a doplnky č. 1 Územného plánu obce Zliechov“ – oznámenie o vypracovaní strategického dokumentu

ID: 01/2022

28.9.2022

Prílohy

Popis

Do strategického dokumentu môžete nahliadnúť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo zhotoviť vlastné kópie na Obecom úrade v Zliechove, po dobu 14 dní od vyvesenia.