Rôzne

Archív dokumentov uverejnených obcou Zliechov.

Nadpis

Zverejnené

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV

12.9.2022

Prílohy

Popis

pre  voľby  starostu obce  Zliechov

Obec  Zliechov   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre  voľby starostu obce:

Volebný  obvod  č. 1

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Obecného zastupiteľstva

12.9.2022

Prílohy

Popis

Obec  Zliechov   u v e r e j ň u j e  podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení  niektorých  zákonov  v znení  neskorších  predpisov, zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre  voľby do  obecného zastupiteľstva podľa jednotlivých obvodov:

Volebný  obvod  č. 1

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena

ID: 2022/004

3.8.2022

Prílohy

Popis

Emailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je :

obeczliechov@zliechov.sk

Volebné okrsky a počet poslancov obecného zastupiteľstva, ktorý sa v nich má zvoliť vo voľbách do samosprávy obce.

ID: 2022/003

13.7.2022