Preskočiť na obsah

Územný plán

Komplexný urbanistický návrh rozvoja obce

Uzemny plan obce Zliechov – Sprava o hodnoteni

Územný plán obce Zliechov – Záväzná časť

Územný plán obce Zliechov – Riesenie uzemneho planu

Územný plán obce Zliechov – Textova cast

Územný plán obce Zliechov – Tabuľka PP1

Územný plán obce Zliechov – Tabuľka LP_Z

Územný plán obce Zliechov – 06_LPF_PPF

Územný plán obce Zliechov – 05_Technická infraštruktúra

Územný plán obce Zliechov – 04_Doprava

Územný plán obce Zliechov – 03_Komplexný návrh

Územný plán obce Zliechov – 02_Krajina

Územný plán obce Zliechov – 01_Širšie vzťahy

Verejná vyhláška – Oznámenie o prerokovaní Návrhu územného plánu obce Zliechov

Návrh Územného plánu obce Zliechov – Záväzná časť

Návrh Územného plánu obce Zliechov – Správa

Návrh Územného plánu obce Zliechov – Tabuľka PPF

Návrh Územného plánu obce Zliechov – Tabuľka LPF

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 06_Návrh LPF

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 05_Technická infraštruktúra

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 04_Doprava

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 03_Komplexný návrh

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 02_Krajina

Návrh Územného plánu obce Zliechov – 01_Širšie vzťahy