Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Zliechov

1272

Prvá písomná zmienka

Počiatky osídlenia obce siahajú do dávnoveku. Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1272. Obec podľa prvých písomných zmienok sa spomína ako obec s radovou potočnou zástavbou, s drevenými domami omazanými hlinou a bielené vápnom s použitím modrej farby. Domy boli zrubové. Najstaršia budova, ktorá je dodnes zachovaná je budova „Majer“. Zo začiatku obec patrila pod Košecké panstvo.

1275

Okolo roku 1275 prešla obec pod opátstvo Skalka pri Trenčíne.

1337

V roku 1337 získala obec zákupné právo a dedičným richtárom sa stal žilinský richtár Petzold

13.-14. storočie

Koncom 13-tého a začiatkom 14-tého storočia patrila obec jezuitom a potom náboženskej základine. V 30-tich rokoch v obci pôsobila firma TÚZ, ktorá jednokoľajkou zvážala drevo z hôr až do Ilavy. Pozostatky tejto jednokoľajky sú ešte v teréne zachované. V tomto období bol v obci aj pivovar, ktorý varil pivo pre sklársku huť v Gápli. Obec Gápel patrila do Zliechova do roku 1960. Do tohto roku patrila obec do Ilavského okresu. Po roku 1960 po reorganizácií prešla obec pod okres Považská Bystrica.

1480

Rímsko-katolícky kostol

Významnou kultúrnou pamiatkou obce je rímsko-katolícky kostol, ktorý bol postavený v roku 1480 v gotickom slohu

1787

V roku 1787 bol reštaurovaný, je zasvätený sv. Vavrincovi – rímskemu diakonovi, ktorý sa nachádza aj v obecnom erbe s palmou a roštom, na ktorom bol upálený. V súvislosti so stavbou kostola sa spomína i legenda o jeho nočnom nepochopiteľnom premiestňovaní z časti obce Kráľovská na dnešné miesto. V 19. storočí dochádza k úprave interiéru kostola so zaklenutou loďou. Nachádzala sa tu aj neskorogotická socha madony (z roku cca 1500), ktorá však bola spolu so štyrmi sochami evanjelistov umiestnenými vo výklenkoch drevenej kazateľnice odcudzená v roku 1980. 

1995

Dom smútku

V časti Košecké Rovné bol v roku 1995 postavený Dom smútku, ktorý bol postupne prebudovaný na kostolík.

1996

Podľa nového členenia od roku 1996 patrí opäť do obnoveného okresu Ilava, kraja Trenčianskeho. 

2001

Kostolík

 Kostolík bol 8. septembra 2001 vysvätený biskupom Chovancom a slúži na bohoslužby pre občanov časti Košecké Rovné.

Obyvateľstvo sa pôvodne živilo maloroľníctvom, podomovým obchodom, tkaním plátna, šitím kožúškov, vyšívaním a pletením čepcov a pásov na krosnách, vyšívaním ľudových krojov. V týchto krojoch ešte aj dnes vystupuje Folklórna skupina Zliechov. Kroj pozostáva z krpcov, pančušiek, spodnice s pásom, vokolka, zástery, rukávcov, grgule, čepca a podviky.

Obec bola značne zničená v ťažkých bojoch počas I. a II. svetovej vojny. Účastníkom bojov za slobodu v I. a II. svetovej vojne sú v obci postavené pamätníky. Mnoho občanov sa po II. svetovej vojne presídlilo do obce Most pri Bratislave, pretože obec bola zničená počas ťažkých bojov a postihol ju veľký požiar. S touto obcou naša obec udržiava priateľské vzťahy a príležitostne sa zúčastňuje na podujatiach poriadaných oboma obcami.