Preskočiť na obsah

Symboly a štatút obce

Štatút obce Zliechov

Obecné zastupiteľstvo v Zliechove na základe zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územia obce Zliechov štatút obce Zliechov. Štatút si môžete stiahnuť tu.

Symboly obce Zliechov

Symboly obce Zliechov, ktorými sú erb, vlajka a pečať je možné používať len spôsobom uvedeným v štatúte obce Zliechov

Erb

V červenom štíte na zelenej pažiti, z ktorej vyrastá ratolesť, stojí strieborno-zlato odetý sv. Vavrinec so zlatou svätožiarou okolo hlavy. V pravici drží zelenú palmovú ratolesť mučeníkov, v ľavej ruje drží zlatý rošt, na ktorom ho mučili. Rošt je individuálnym atribútom tohto svätca. Červená farba štítu symbolizuje oheň, ktorým ho mučili.

Pečať

Pečať obce tvorí hrubopis „OBEC ZLIECHOV“, používa sa na pečatenie významných listín a dokumentov a pri slávnostných príležitostiach.
Prvá zachovaná pečať Zliechova je osemhranná pečať 30 mm, datovaná rokom 1684. V obraze je sv. Vavrinec s atribútmi. Z neskoršieho obdobia je mierne oválna, nedatovaná pečať priemer 19 x 20 mm, ktorej použitie sa zistilo v rokoch 1779 – 1780. Z druhej polovice 19. stor. sa zachovala nedatovaná pečať priemer 36 mm. Posledná pečať je datovaná rokom 1906 a má priemer 35 mm. Je to úradný typ pečiatky z Felsenfeldovej dielne.

Zástava

Zástava obce je trojcípa vodorovná. Horný pruh je zelený, stredný je rozdelený na polovice – v hornej časti je biely a v dolnej žltý. Spodný pruh je červený.