Preskočiť na obsah

Symboly a štatút obce

Štatút obce Zliechov

Obecné zastupiteľstvo v Zliechove na základe zákona SNR číslo 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva pre katastrálne územia obce Zliechov štatút obce Zliechov. Štatút si môžete stiahnuť tu.

Symboly obce Zliechov

Symboly obce Zliechov, ktorými sú erb, vlajka a pečať je možné používať len spôsobom uvedeným v štatúte obce Zliechov

Erb

V červenom štíte zlatonimbý svätý Vavrinec v striebornom rúchu a zlatom ornáte, v pravici so skloneným zlatým roštom, v ľavici so zlatou palmovou ratolesťou.

Pečať

Pečať obce tvorí hrubopis „OBEC ZLIECHOV“, používa sa na pečatenie významných listín a dokumentov a pri slávnostných príležitostiach.
Prvá zachovaná pečať Zliechova je osemhranná pečať 30 mm, datovaná rokom 1684. V obraze je sv. Vavrinec s atribútmi. Z neskoršieho obdobia je mierne oválna, nedatovaná pečať priemer 19 x 20 mm, ktorej použitie sa zistilo v rokoch 1779 – 1780. Z druhej polovice 19. stor. sa zachovala nedatovaná pečať priemer 36 mm. Posledná pečať je datovaná rokom 1906 a má priemer 35 mm. Je to úradný typ pečiatky z Felsenfeldovej dielne.

Zástava

Vlajka obce Zliechov pozostáva zo šiestich pozdĺžnych pruhov vo farbách bielej (1/8), červenej  (1/8), žltej (2/8), bielej (1/8), červenej (1/8) a žltej (2/8). Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. z. dvoma zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.