Miestne múzeum

Zriadenie stálej expozície múzea zliechovského kroja bolo podporené z Programu obnovy dediny, nachádza sa v budove Obecného úradu v Zliechove. Návšteva expozície je možná v pracovných dňoch alebo na základe dohovoru s pracovníkmi obecného úradu.

Zverejnené 4. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.