Preskočiť na obsah

Jednota dôchodcov

Organizácia JDS v Zliechove vznikla 2. 6. 2006. V súčastnosti pracuje pod vedením predsedníčky p. Kataríny Ronecovej

  1. Výstava ručných prác našich členov, sú to hlavne výšivky na plátne.
  2. Oslavy MDŽ s kultúrnym programom, ktorý pripravujú pre dôchodkyne naši dôchodcovia.
  3. Uskutočnili sme besedu s MUDr. Klinovským o chorobách ľudí v dôchodkovom veku a správnej výžive pre dôchodcov.
  4. Každý rok pripravujeme kultúrny program na miestne oslavy Dňa matiek.
  5. Oživujeme staré tradície a zvyky v obci: Svadobné nahovárky, Lucie, Mikuláš, Fašiangy.
  6. Poriadame posedenie pri guľáši na Pustej, opekanie špekačiek v prírode.
  7. V rámci spolupráce s MŠ im pomáhame pri rôznych akciách: MDD, športová olympiáda, ukážky maľovania veľkonočných vajíčok.
  8. Poriadame autobusové zájazdy pre našich členov .
  9. Navštevujeme našich členov pri ich jubilejných výročia narodenín a tiež aj tých, ktorí sú dlho chorí. Obdarujeme ich malým dárčekom.

Vyhodnotenie činnosti JD rok 2011

Schôdza 14.december 2011

Športové hry 20.september 2011

Schôdza 15.jún 2011