Jednota dôchodcov

Organizácia JDS v Zliechove vznikla 2. 6. 2006. V súčastnosti pracuje pod vedením predsedníčky p. Kataríny Ronecovej

  1. Výstava ručných prác našich členov, sú to hlavne výšivky na plátne.
  2. Oslavy MDŽ s kultúrnym programom, ktorý pripravujú pre dôchodkyne naši dôchodcovia.
  3. Uskutočnili sme besedu s MUDr. Klinovským o chorobách ľudí v dôchodkovom veku a správnej výžive pre dôchodcov.
  4. Každý rok pripravujeme kultúrny program na miestne oslavy Dňa matiek.
  5. Oživujeme staré tradície a zvyky v obci: Svadobné nahovárky, Lucie, Mikuláš, Fašiangy.
  6. Poriadame posedenie pri guľáši na Pustej, opekanie špekačiek v prírode.
  7. V rámci spolupráce s MŠ im pomáhame pri rôznych akciách: MDD, športová olympiáda, ukážky maľovania veľkonočných vajíčok.
  8. Poriadame autobusové zájazdy pre našich členov .
  9. Navštevujeme našich členov pri ich jubilejných výročia narodenín a tiež aj tých, ktorí sú dlho chorí. Obdarujeme ich malým dárčekom.

Vyhodnotenie činnosti JD rok 2011

Schôdza 14.december 2011

Športové hry 20.september 2011

Schôdza 15.jún 2011

Zverejnené 4. januára 2021.
Upravené 6. apríla 2021.