Preskočiť na obsah

Základná škola

V školskom roku 2022/2023 navštevuje neplnoorganizovanú ZŠ v Zliechove 33 žiakov 1.až 4. ročníka. Učia sa v dvoch triedach.

V prvom a treťom ročníku učí riaditeľka školy PaedDr. Klčová Ivana 16 žiakov

V druhom a štvrtom ročníku učí učiteľka Mgr. Daniela Nehézová 17 žiakov

Pán farár Mgr. Martin Nízl učí náboženskú výchovu.

Počas roka žiaci navštevovali počítačový krúžok a krúžok anglického jazyka.

Vyučovacie hodiny a prestávky

Začiatok vyučovania o 7,40 hod.
7,40 – 8,25 (prestávka 10 min.)
8,35 – 9,20 (prestávka 20 min.)
9,40 – 10,25 (prestávka 10 min.)
10,35 – 11,20 (prestávka 10 min.)
11,30 – 12,15 (prestávka 20 min.)
12,35 – 13,20

Akcie školy:

kultúrne programy:

  • k „ Mesiacu úcty k starším“
  • „Mikulášska besiedka“
  • ku „ Dňu matiek a otcov“

ďalšie akcie:

  • „Deň v maskách“ spojený s karnevalom a tombolou
  • beseda s lesníkmi a sadenie stromčekov v areáli našej školy
  • beseda s hasičmi s praktickou ukážkou ich činnosti a techniky
  • MDD – súťaže, kvízy, maškrtenie
  • vychádzka do prírody spojená so zaujímavými hrami, pozorovaním, prekonávaním prírodných prekážok a zberom liečivých rastlín